Něco málo o KBT

Na webu můžete opakovaně narazit na slovní spojení „kognitivně-behaviorální terapie“ nebo také zkratku KBT. Co tedy tento pojem znamená?

Každý terapeut, který prošel výcvikem, se věnuje svému vlastnímu směru (někdy více než jednomu), ve kterém byl proškolený. Z toho pak plyne jeho přístup k terapii nebo postupy, které nabízí svým klientům. Terapeuti si vybírají „svůj“ směr podle toho, který přístup je jim blízký, a stejně tak mohou být různé způsoby práce jinak osobnostně blízké klientům. Jak už jste se možná dovtípili, já pracuji pomocí směru, který se nazývá kognitivně-behaviorální terapie.

Co je KBT?

Kognitivně-behviorální terapie je terapeutický přístup, který je relativně krátký, strukturovaný a zaměřený na konkrétní problém či potíže, se kterými klient do psychoterapie přichází. Předem si stanovuje jasné cíle, na jejichž dosahování pak terapeut s klientem pracují v rámci otevřené a aktivní spolupráce. Spolupráce postupně cílí také na dosažení soběstačnosti klienta.

Základem přístupu KBT je teorie, která zjednodušeně říká, že způsob, jakým přemýšlíme o sobě a světě okolo sebe, ovlivňuje naše jednání. Když o sobě nebo o světě tedy uvažujeme chybným, zkresleným či negativním způsobem, ovlivňuje to negativně naše chování, prožívání a výsledně to může ovlivnit také kvalitu našeho života. KBT se zaměřuje v rámci problému, se kterým klient přichází, na nalezení takovýchto problematických vzorců chování, myšlení nebo představ a jejich postupnou změnu.

KBT se přizpůsobuje klientům a jejich potřebám. Podle toho se také mění konkrétní přístup k obtížím a metody práce.

O sezeních

Typické sezení má v KBT délku 50 minut. Spolupráce sice může podle individuální potřeby klienta trvat kratší nebo delší dobu, ale délka spolupráce bývá typicky ohraničená na zhruba 10-20 sezení.

Pro koho je KBT vhodná?

Na základě toho, jakým způsobem KBT funguje, je obecně nejlépe uplatnitelná u klientů, kteří přicházejí s konkrétním problémem a jsou schopni definovat, čeho by chtěli v terapii dosáhnout. To může na první pohled znít složitější, než to skutečně je. Vlastně jde především o to vědět, co od terapie očekáváme.

Konkrétněji byla výzkumy prokázána účinnost KBT při léčbě různorodých obtíží z oblasti psychiatrických, psychických i zdravotních problémů. V některých případech je terapie dostačující samostatně, jindy může být vhodná kombinace s medikací. Na některé nejčastější typy obtíží jste mohli narazit už na úvodní straně.

Konkrétně je KBT vhodná například pro tyto typy obtíží:

  • úzkostné poruchy (specifické fobie, agorafobie, sociální úzkost, generalizovaná úzkostná porucha, obsedantně kompulzivní porucha a další)

  • různorodé obtíže spojené se stresem

  • rodinné a párové problémy

  • depresivní porucha

  • bipolární porucha

  • závislosti

  • poruchy příjmu potravy

  • schizofrenie

  • sexuální dysfunkce

  • zdravotní problémy s psychickou složkou – například migrény, nespavost, obezita, syndrom chronické únavy, somatoformní poruchy, chronická bolest zad, tetanie